Wacht niet om een nieuwe taal te leren.

Studies wijzen uit dat jonge kinderen beter een nieuwe taal leren dan adolescenten.  Aanvankelijk leren ze niet sneller, maar deze ‘tragere start’ halen ze snel in.  Het valt vooral op dat ze de taal beter onder de knie krijgen en een pak taalvaardiger zijn.

Maar “learning can only take place when learners are exposed to input”.  Er moet dus een leerkrachtige omgeving zijn.  Een sterke leerkracht die methodisch tewerk gaat en voldoende tijd en ruimte voorziet om in te oefenen.  Bij Icha zorgen we voor die leerkrachtige omgeving.  We werken met taalexperten en indien beschikbaar met native leerkrachten.  Door het ‘one to one’-concept wordt de lestijd ook maximaal benut, aan een uitdagend tempo voor de leerling.

We werken prioritair aan mondelinge interactie, om het plezier van het bezitten van een vreemde taal snel te ervaren.  Dit doen we soms zelfs aan de hand van games, wat we game-based-learning noemen.  Dit is afhankelijk van de student en de verwachtingen.  Onze leerkrachten worden hiervoor apart opgeleid.

 

Geen bijwerk- maar opwerkonderwijs!

Leave a Reply